title1
Deskundige begeleiding van ondernemers met
Smallsmartwork
MkbSlim4

Als werkgever heeft u voor uw personeel met Wet- en regelgeving te maken. Denk hierbij aan het begeleiden en re-integreren van ziek personeel maar ook aan het aannemen en ontslaan van personeel. Allemaal onderdelen die los van elkaar kunnen voorkomen maar die zich ook in een gecombineerde vorm kunnen voor doen. Het is dan zaak dat u weet wat u wel en niet moet/mag doen. Met onderstaande dienstverlening van Smartwork Advies Groep begeleiden wij u op een deskundige en betrokken wijze.

Smartwork Arbodienst BV
Arbo, Verzuimbegeleiding, Re-integratie

In Nederland heeft een werkgever qua arbeidsomstandigheden te maken met de Arbowet en qua ziekte en verzuim van werknemers met de Wet Verbetering Poortwachter.
Toch verdient de uitvoering van alle regels een deskundige begeleiding want als werkgever komt u er niet dagelijks mee in aanraking.
Smartwork Arbodienst begeleidt u daarom volledig bij ziekte, verzuim en re-integratie van uw medewerkers.

Nieuwe Arbowet per 1 juli 2017
Arbo weer verplicht voor alle werkgevers!

Basiscontract met Arbodienst/Bedrijfsarts verplicht.
Werknemers mogen zich op eigen initiatief melden bij Bedrijfsarts.
Belangrijkere rol Preventiemedewerker
Arbodienst/bedrijfsarts moet klachtenprocedure hebben
Bedrijfsarts moet beroepsziekten aanmelden
Boetes als wettelijke voorschriften niet worden nagekomen

Meer info over de Arbowet 2017? Klik hier

item2

Smartwork Jobmatch BV
Re-integratie 2e Spoor, Outplacement, Werving & Selectie


Kan een zieke werknemer niet meer bij u re-integreren naar eigen of vervangend werk (1e Spoor)? U bent dan verplicht deze medewerker te faciliteren bij het vinden van werk elders (Re-integratie 2e Spoor).
Maar wellicht bent u juist dringend op zoek naar nieuw personeel (Werving & Selectie).
In andere gevallen moet u misschien een medewerker wel ontslaan. Outplacement biedt dan uitkomst.
Smartwork Jobmatch biedt u modulaire en betaalbare begeleiding.

drukwerkloopbaan

cd Keuringen

 

Voor de verplichte Preventieve Keuringen en alle andere keuringen voor uzelf of uw medewerkers

tagorange Gecertificeerd

 

Alle medewerkers zijn gecertificeerd en/of (BIG) geregistreerd.
 

db Verzuimmelden

 

Klik hier om uw verzuimmeldingen
elektronisch door te geven.