title1
Smallsmartwork
Arbo, Verzuimbegeleiding & Re-integratie
MkbSlim3

Uw Arbo-abonnement, voldoet altijd aan de nieuwste Arbowet en is volledig WvP-Proof
Het verschil van SmartWork ten opzichte van andere arbodiensten is dat wij voor u werken en u niet voor ons! SmartWork Arbodienst heeft Arbo Support pakketten die passen bij uw bedrijf en bij uw portemonnee. Altijd een passende oplossing voor uw verzuimbeleid!

Abonnement 1

Instap Arbo Support

v.a. € 16,50 per medewerker per jaar
Voor bedrijven die bijna nooit verzuim hebben en/of die veel parttimers in dienst hebben.
* Wel zekerheid
* Wel Poortwachterproof
* Wel een arbodienst achter u Inschrijven: Klik hier

Abonnement 3

Complete Arbo Support

v.a. € 74,00 per medewerker per jaar
Het Complete pakket is geschikt voor bedrijven met gemiddeld
kort- en langdurig verzuim.
U heeft er zelf nauwelijks omkijken naar en het merendeel van de dienstverlening is in het abonnement inbegrepen. U komt dus voor weinig extra kosten te staan. Inschrijven: Klik hier

Abonnement 2

Basis Arbo Support

v.a. € 42,00 per medewerker per jaar
Het Basispakket voor werkgevers met voornamelijk kortdurend verzuim.
Begeleiding van incidentele langdurige ziektegevallen wordt op verrichtingenbasis gedeclareerd. Inschrijven: Klik hier

Altijd WVP Proof !

Arbo en met name verzuimbegeleiding dienen in Nederland te voldoen aan de Arbowet en aan de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). In deze Wetten zijn de rechten en plichten van werkgever en werknemer vastgelegd in geval van ziekte, verzuim en re-integratie.
Met de Arbo Supportpakketten van Smartwork Arbodienst voldoet u aan de Arbowet en bent u altijd WVP Proof.
Inschrijven: Klik hier

cd Keuringen

 

Voor de verplichte Preventieve Keuringen en alle andere keuringen voor uzelf of uw medewerkers

tagorange Gecertificeerd

 

Alle medewerkers zijn gecertificeerd en/of (BIG) geregistreerd.
 

db Verzuimmelden

 

Klik hier om uw verzuimmeldingen
elektronisch door te geven.