title1
Smallsmartwork
Arbo, Verzuimbegeleiding & Re-integratie
MkbSlim3

Arbo voor Havenbedrijven. Veel diversiteit.

Een scala aan risico's maar wij spreken uw taal!

Een goederenhaven is vrijwel de enige plaats in Nederland met een enorme diversiteit aan producten die het land binnenkomen en uitgaan. Producten in de vorm van gas, vloeibaar, containers of losse mineralen. Alles is er te vinden. Een fantastische bedrijvigheid die door deze diversiteit in goederen ook heel veel verschillende risico's met zich meebrengt. Werkgevers maken hier heel bewust de afweging tussen veiligheid en commercie. Veiligheid voor de omgeving, niet in de laatste plaats vanwege de publieke opinie, maar zeker ook voor de medewerkers. Het is voor de werkgever zaak zich te laten bij staan door specialisten. Zowel op het gebied van risico's en arbeidsomstandigheden als op verzuimbegeleiding.

U heeft intern een verzuimprotocol dat uw werknemers kennen en waaraan zij zich moeten houden in geval van ziekte en verzuim. Daarnaast hebben wij als arbodienst een verzuimprotocol dat 'WvP-proof' is (Wet verbetering Poortwachter) zodat u bij verzuim van een medewerker voldoet aan de Wet. Hiermee zijn de kaders van ziekte en verzuim duidelijk. De finesses zitten in de uitvoering. En die zijn per bedrijfstak en zelfs per onderneming verschillend. Het is dan bijzonder belangrijk dat de arbodienst de flexibiliteit en het specialisme heeft om met uw manier van werken kan mee bewegen. Smartwork Arbodienst heeft dit! Contactpersonen die uw branche kennen. Bedrijfsartsen die duidelijk communiceren.

cd Keuringen

 

Voor de verplichte Preventieve Keuringen en alle andere keuringen voor uzelf of uw medewerkers

tagorange Gecertificeerd

 

Alle medewerkers zijn gecertificeerd en/of (BIG) geregistreerd.
 

db Verzuimmelden

 

Klik hier om uw verzuimmeldingen
elektronisch door te geven.