title1
Smallsmartwork
Alle keuringen uniform uitgevoerd door
MkbSlim3

Sommige keuringen zijn verplicht, zoals de Periodieke Medische Onderzoeken voor uw medewerkers (1 maal per vier jaar) of zoals de keuring voor het Groot Rijbewijs. Andere keuringen zijn weer meer vrijblijvend maar uiterst nuttig.
Al deze keuringen worden op een uniforme wijze en voor een uniforme prijs door heel Nederland voor u uitgevoerd. Wel zo prettig om te weten.

Verplicht Periodiek Medisch Onderzoek (PMO)

De werkgever heeft de verplichting om minimaal eenmaal in de vier jaar aan zijn medewerkers een PMO aan te bieden. De werknemer heeft het recht om van het aanbod gebruik te maken maar is hier niet toe verplicht. Werkgever en SmartWork Arbodienst stemmen de inhoud van een PMO af. Het doel van een PMO is o.a. het voorkomen van beroepsziekten, het bevorderen van de gezondheid van medewerkers en daarmee het functioneren en de inzetbaarheid verder te verbeteren.

Aanstellings- en functiegerichte keuringen

In vrijwel iedere onderneming is er wel de noodzaak tot het uitvoeren van gezondheidskeuringen van medewerkers. Veelal betreft het keuringen die gerelateerd zijn aan risico's betreffende de beroepsuitoefening. Denk bijvoorbeeld aan keuringen voor taxichauffeurs of brandweerlieden. Maar ook omgang met gevaarlijke stoffen als asbest vereisen gerichte periodieke keuringen.

Voorbeelden van keuringen

Aanstellingskeuring, Asbestkeuring, Bodemsaneringskeuring, Brandweerkeuring, Chauffeurskeuring, Duikerskeuring, Kraanmachinistenkeuring, Levensverzekeringskeuring, Offshorekeuring, Persluchtkeuring, PMO / PAGO, (Groot)Rijbewijskeuring, Taxipaskeuring, Zeevaartkeuring.

Maatwerk en offerte

Neem voor een keuring contact op met SmartWork Arbodienst.

Wij zorgen dat u in alle gevallen een maatwerk-offerte krijgt zodat het voorstel optimaal aansluit op uw vraag/wens, ook qua plaats en tijdstip.
Stuur ons per e-mail uw informatie- of keuringsverzoek.

info@smartwork.nl

cd Keuringen

 

Voor de verplichte Preventieve Keuringen en alle andere keuringen voor uzelf of uw medewerkers

tagorange Gecertificeerd

 

Alle medewerkers zijn gecertificeerd en/of (BIG) geregistreerd.
 

db Verzuimmelden

 

Klik hier om uw verzuimmeldingen
elektronisch door te geven.