title1
Smallsmartwork
Arbo, Verzuimbegeleiding & Re-integratie
MkbSlim3

Kinderopvang. Populair bij het publiek.

Gevoelig voor politieke schommelingen en bezuinigingen. Wij spreken uw taal.

Kinderopvang. Een dankbare taak. Zeker voor ouders die beiden fulltime of parttime werken. Zijn de financiele en fiscale regels gunstig dan is het erg druk in de kinderopvang. Maar zodra er sprake is van een economische dip of als de overheid de spelregels bijstelt dan voelt deze sector het direct. Niet eenvoudig, zeker niet als de kosten gewoon doorlopen. Aandacht voor de kinderen betekent dat de werkomstandigheden voor de medewerkers goed moeten zijn. Voor werkgevers in deze branche is het zaak heel goed naar de kostenopbouw te kijken. Afhankelijk van het verzuimbeeld is een abonnementsvorm voor arbo misschien niet de meest ideale oplossing. Prepaid Arbo biedt dan uitkomst!

U heeft intern een verzuimprotocol dat de werknemers kennen en waaraan zij zich moeten houden in geval van ziekte en verzuim. Daarnaast hebben wij als arbodienst een verzuimprotocol dat 'WvP-proof' is (Wet verbetering Poortwachter) zodat u bij verzuim van een medewerker voldoet aan de Wet. Hiermee zijn de kaders van ziekte en verzuim duidelijk. De finesses zitten in de uitvoering. En dit verschilt per bedrijfstak en zelfs per onderneming. Het is dan bijzonder belangrijk dat de arbodienst de flexibiliteit en het specialisme heeft om met uw manier van werken mee te bewegen. Smartwork Arbodienst heeft dit! Contactpersonen die uw branche kennen. Bedrijfsartsen die duidelijk communiceren.

cd Keuringen

 

Voor de verplichte Preventieve Keuringen en alle andere keuringen voor uzelf of uw medewerkers

tagorange Gecertificeerd

 

Alle medewerkers zijn gecertificeerd en/of (BIG) geregistreerd.
 

db Verzuimmelden

 

Klik hier om uw verzuimmeldingen
elektronisch door te geven.