title1
Outplacement, Werving & Selectie en
Smallsmartwork
MkbSlim1

Als werkgever heeft u met personeel te maken en dat brengt vaak onverwachte situaties met zich mee die vragen om actie. Situaties waar u niet altijd tijd voor heeft of waar u niet voldoende kennis van heeft. Zo kan het voorkomen dat u medewerkers moet ontslaan. Of misschien wilt u juist wel gekwalificeerd personeel zoeken en aannemen. Het kan ook voor komen dat u met een medewerker te maken heeft die langdurig ziek is en die niet terug kan naar eigen werk. Smartwork Jobmatch biedt uitkomst.

Personeel ontslaan en Outplacement

Het kan zijn dat u van mening bent dat een medewerker niet (meer goed) functioneert. Mogelijk is er zelfs een arbeidsconflict ontstaan. In dergelijke gevallen overweegt u wellicht om afscheid te nemen van de medewerker. In uw eigen belang en in dat van de betrokken medewerker is het dan zaak snel duidelijkheid te verschaffen. Bovendien moet u juridisch uiterst zorgvuldig te handelen. Denk dan bijvoorbeeld aan mediation, een vaststellingsovereenkomst en mogelijk aan zoeken naar werk buiten de onderneming.

Personeel langdurig ziek en Re-integratie 2e spoor

Soms zijn medewerkers langdurig ziek en zelfs dusdanig arbeidsongeschikt dat ze niet meer kunnen terugkeren naar (eigen) werk bij uw onderneming. Dit is voor de medewerker vaak zeer confronterend en moeilijk. Voor u als werkgever dreigt er zelfs een loonsanctie van het UWV.

Re-integratie 2e spoor biedt dan uitkomst zowel voor werkgever als werknemer.

Personeel aannemen en Werving & Selectie

Er is veel aanbod van personeel of goede mensen zijn juist schaars. In beide gevallen bent u op zoek naar de juiste man/vrouw op een voor u belangrijke positie in uw onderneming. Goede en gekwalificeerde medewerkers vinden is echter zeer tijdrovend.

De juiste kandidaat herkennen en kiezen. De Jobcoaches van Jobmatch weten de weg voor u.
 

Smartwork Juridische Ondersteuning BV

Arbeidsvoorwaarden, arbeidscontract, arbeidsconflict, ontslag, outplacement, kantonrechtersformule, ontslagrecht. Allemaal onderwerpen waar een werkgever nogal eens tegenaan loopt. Iedere vorm en iedere situatie kent zo zijn voor en tegens. Hoe te handelen?

Vraag het de juristen en advocaten van Smartwork Juridisch.

cd Keuringen

 

Voor de verplichte Preventieve Keuringen en alle andere keuringen voor uzelf of uw medewerkers

tagorange Gecertificeerd

 

Alle medewerkers zijn gecertificeerd en/of (BIG) geregistreerd.
 

db Verzuimmelden

 

Klik hier om uw verzuimmeldingen
elektronisch door te geven.