title1
Deskundige begeleiding van ondernemers met
Smallsmartwork
MkbSlim4

Heeft u ook Poolse medewerkers is dienst, dan heeft u ongetwijfeld ook wel eens te maken met zieke of verzuimende Poolse medewerkers. Het lastige voor u is vaak dat deze werknemers de taal niet machtig zijn. Echter, u en zij hebben wel te maken met de normale Nederlandse wetgeving inzake arbo en verzuim. Dan is het wel zo prettig als uw arbodienst aan deze medewerkers in het Pools kan uitleggen wat de rechten en plichten van de medewerkers zijn.

Smartwork Arbodienst BV
Arbo, Verzuimbegeleiding, Re-integratie in het Pools

In Nederland heeft een werkgever qua arbeidsomstandigheden te maken met de Arbowet en qua ziekte en verzuim van werknemers met de Wet Verbetering Poortwachter.
Toch verdient de uitvoering van alle regels een deskundige begeleiding want als werkgever komt u er niet dagelijks mee in aanraking.
Smartwork Arbodienst begeleidt u daarom volledig bij ziekte, verzuim en re-integratie van uw medewerkers.

VlagNL
VlagPOLEN

Smartwork Jobmatch BV
Re-integratie 2e Spoor & Outplacement in het Pools

Kan een zieke werknemer niet meer bij u re-integreren naar eigen
of vervangend werk (1e Spoor)? U bent dan verplicht deze
medewerker te faciliteren bij het vinden van werk elders
(Re-integratie 2e Spoor).
Maar wellicht bent u juist dringend op zoek naar nieuw personeel (Werving & Selectie).
In andere gevallen moet u misschien een medewerker wel ontslaan. Outplacement biedt dan uitkomst.

InfoPools2017

cd Keuringen

 

Voor de verplichte Preventieve Keuringen en alle andere keuringen voor uzelf of uw medewerkers

tagorange Gecertificeerd

 

Alle medewerkers zijn gecertificeerd en/of (BIG) geregistreerd.
 

db Verzuimmelden

 

Klik hier om uw verzuimmeldingen
elektronisch door te geven.