title1
Smallsmartwork
Arbo, Verzuimbegeleiding & Re-integratie
MkbSlim3

Privacy en AVG!

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vervangt Wet Bescherming Persoonsgegevens!

Nieuwe Privacy regels, Smartwork Arbodienst is er klaar voor

De Europese verordening is per 25 mei 2018 in Nederland actueel geworden waardoor de nieuwe privacyregels nu ook voor u en voor ons gelden. Ten opzichte van de voormalige Wet bescherming Persoonsgegevenens is er inhoudelijk niet veel veranderd. U heeft echter wel veel meer verplichtingen om de persoonsgegevens van uw werknemers beter te waarborgen omdat deze gegevens mogelijk met andere partijen worden gedeeld.

Naleving van wetgeving is voor onze organisatie altijd van groot belang en daarom gaan we zeer bewust en zorgvuldig om met de gegevens van u en van uw medewerkers. Onze dienstverlening is immers voor een belangrijk deel gebaseerd op de persoonlijke gegevens en die zijn bij ons in goede handen.

Smartwork Arbodienst valt als zakelijke zorgverlener naast de AVG ook onder de regels van de Arbowet en onder de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Laatstgenoemde Wet bepaalt onder andere hoe wij moeten omgaan met medische dossiers, de raadpleging en de vernietiging van deze dossiers/gegevens. Ten aanzien van o.a. bewaartermijnen en de uitvoering en registratie van ziekteverzuim, verzuimbegeleiding, medische keuringen en RI&E's is de WGBO daarom qua richtlijnen en verplichtingen leidend voor onze organisatie ten opzichte van de AVG.

Volgens de AVG zijn werkgevers verplicht om bewerkers-/of verwerkersovereenkomsten af te sluiten met leveranciers met wie zij persoonsgegevens uitwisselen. Dit geldt echter niet als deze uitwisseling van gegevens plaatsvindt in het kader van wettelijke taken. Smartwork Arbodienst is bij het uitvoeren van de wettelijke taken (als arbodienstverlener) de verantwoordelijke partij voor de verwerking van persoonsgegevens. Als werkgever-opdrachtgever hoeft u om deze reden geen verwerkersovereenkomst af te sluiten met Smartwork Arbodienst.

Toch hebben we gemeend om gratis een Verwerkersovereenkomst met bijlagen op te stellen en beschikbaar te stellen voor onze relaties. Misschien vindt u het wel zo prettig en veilig om over een overeenkomst te beschikken. Indien gewenst kunt u de overeenkomst en de bijlagen vinden in de menubalk onder het kopje " Contact" bij de "downloads".

Ga hier rechtstreeks naar downloads

cd Keuringen

 

Voor de verplichte Preventieve Keuringen en alle andere keuringen voor uzelf of uw medewerkers

tagorange Gecertificeerd

 

Alle medewerkers zijn gecertificeerd en/of (BIG) geregistreerd.
 

db Verzuimmelden

 

Klik hier om uw verzuimmeldingen
elektronisch door te geven.