title1
Outplacement, Werving & Selectie en
Smallsmartwork
MkbSlim1

LANGDURIG ZIEK en RE-INTEGRATIE 2e SPOOR

Re-integratie is een verplichting voor werkgever en werknemer die zich afspeelt binnen de wettelijke kaders van de Wet Verbetering Poortwachter. Zo ook als een werknemer langdurig ziek is en niet meer in functie binnen de onderneming (1e spoor) kan terugkeren.

Langdurig ziek en re-integratie 2e spoor

Als een werknemer langdurig ziek is en als gevolg van de ziekte niet meer kan terugkeren naar werk binnen de eigen onderneming (1e spoor), verlangt de Wet Verbetering Poortwachter dat werkgever en werknemer op zoek gaan naar werk buiten de eigen organisatie (2e spoor). Omdat iedere werknemer uniek is, stellen wij bij Jobmatch altijd een traject 2e spoor modulair op maat samen. De duur en de prijs van het traject zijn afhankelijkhet aantal benodigde modules.

Re-integratie 2e spoor en de werknemer

Langdurig ziek zijn brengt voor een werknemer zowel prive als in werk veel veranderingen met zich mee. Onzekerheid, verslagenheid en soms boosheid nemen al snel de overhand. Onderwerpen die besproken moeten worden anders ontstaat er geen ruimte voor nieuwe perspectieven. Naast zeer actief zoeken naar ander werk besteedt Jobmatch ook veel aandacht aan herstel, verwerking en acceptatie bijde werknemer. We kijken naar wat de werknemer wel kan en waar de kansen op de arbeidsmarkt liggen.

Re-integratie 2e spoor en de werkgever

Het is van belang dat alle partijen, en met name de werkgever, tijdig en adequaat handelen. De werkgever loopt namelijk een serieus risico op een loonsanctie van het UWV als de re-integratie verplichting niet wordt uitgevoerd. Met het 2e Spoor traject van Jobmatch voldoet de werkgever aan zijn verplichtingen, biedt hij de werknemer uitzicht op een andere toekomst en weet hij financieel gezien waar hij aan toe is.

Voordelen

* Voldoen aan de wetgeving en probleem uit handen van werkgever

* Werknemer staat centraal

* Individuele begeleiding en baanbemiddeling

* Gerichte beroepenorientatie en praktische sociale tips

cd Keuringen

 

Voor de verplichte Preventieve Keuringen en alle andere keuringen voor uzelf of uw medewerkers

tagorange Gecertificeerd

 

Alle medewerkers zijn gecertificeerd en/of (BIG) geregistreerd.
 

db Verzuimmelden

 

Klik hier om uw verzuimmeldingen
elektronisch door te geven.