title1
Smallsmartwork
Arbo, Verzuimbegeleiding & Re-integratie
MkbSlim3

Vacature Arboverpleegkundige (kantoortijden)

Smartwork Arbodienst is voor uitbreiding van ons team op zoek naar een Arboverpleegkundige die zich thuis voelt in een commerciële setting waarbij kantoortijden gehanteerd worden.

Arbodienstverlening is een aparte en gespecialiseerde tak van sport waar Arboverpleegkundigen hun expertise in het kader beoordeling van ziekte, verzuim en re-integratie in relatie tot werk optimaal tot uitdrukking kunnen laten komen.
Bovendien is het een functie die fysiek niet belastend is en bovendien kenmerkt de functie zich door regelmatige werktijden.

Een Arboverpleegkundige heeft veel uiteenlopende taken en werkt in een setting waarbij hij of zij te maken krijgt met verschillende soorten cliënten (werkgevers en werknemers) en met uiteenlopende ziektebeelden en achtergronden.

De Arboverpleegkundige is deskundige op het gebied van ziekte in relatie tot werk en begeleidt cliënten (werkgevers en werknemers) bij de
re-integratie van de zieke werknemer. De Arboverpleegkundige is verder verantwoordelijk voor:

· Het voeren van spreekuren waarin de (tijdelijke) arbeidsbeperking wordt vastgesteld;

· Het geven van adviezen over de inzet van de re-integratie en over interventies;

· Het geven van inhoudelijke medische adviezen;

· Het vaststellen of en welk vervangend werk passend is en welk re-integratieschema kan worden gevolgd;

· Het adviseren van de werkgever, de leidinggevende en/of management binnen een organisatie omtrent ziekteverzuim.

De Arboverpleegkundige werkt nauw samen met de bedrijfsarts.


Functie-eisen Arbo verpleegkundige
Voor deze functie zijn wij op zoek naar een HBO Arboverpleegkundige die zakelijk kan denken en adviseren. Kennis van de Wet Verbetering Poortwachter en van verzuimbegeleiding is een must. Goede communicatievaardigheden zijn dus van belang. Daarnaast dien je als Arbo verpleegkundige minimaal 24 uur per week beschikbaar te zijn.

Bedrijfsprofiel
Smartwork Arbodienst is een middelgrote pragmatische arbodienst die voornamelijk in de Groot Randstad opereert.

Bedrijfscultuur
Korte lijnen en een directe communicatie kenmerken onze organisatie. Je hebt veel eigen verantwoordelijkheid en je krijgt een eigen klantenportefeuille onder je hoede.

Arbeidsvoorwaarden Arboverpleegkundige
Het salaris is natuurlijk afhankelijk van de ervaring die de verpleegkundige met zich mee brengt. Het salaris varieert bij een Fulltime dienstverband tussen € 3250,- en 3750,- plus vakantiegeld.

Locatie
Rotterdam

Interesse? Stuur je CV en motivatie t.a.v. de heer E. Smit naar indicator@smartwork.nl

cd Keuringen

 

Voor de verplichte Preventieve Keuringen en alle andere keuringen voor uzelf of uw medewerkers

tagorange Gecertificeerd

 

Alle medewerkers zijn gecertificeerd en/of (BIG) geregistreerd.
 

db Verzuimmelden

 

Klik hier om uw verzuimmeldingen
elektronisch door te geven.