title1
Smallsmartwork
Arbo, Verzuimbegeleiding & Re-integratie
MkbSlim3

Arbo voor zakelijke dienstverleners

Ogenschijnlijk minder risico's ten opzichte van "andere branches" maar opvallend is dat het verzuim bij zakelijke dienstverleners gemiddeld gezien niet heel veel lager ligt.

Zakelijke dienstverlening,
een rekbaar begrip waar een grote diversiteit aan bedrijven onder valt. Doordat er veelal niet zwaar fysiek werkt moet worden verricht, bestaat de indruk dat er minder verzuim voor komt. In de praktijk blijkt dit niet zo te zijn. De oorzaken van verzuim kunnen wel verschillen. De werkdruk is vaak hoog door alle regels en deadlines in onze dienstverlenende maatschappij.
Daarom assisteren wij u bij de verzuimbegeleiding, want net als bij andere branches kunnen uw kosten anders aardig oplopen. Wij vallen u zo min mogelijk lastig maar nemen u werk uit handen.

U heeft intern een verzuimprotocol dat uw werknemers kennen en waaraan zij zich moeten houden in geval van ziekte en verzuim. Wij als arbodienst hebben aansluitend een verzuimprotocol dat
'WvP-proof' is (Wet verbetering Poortwachter) zodat u bij verzuim van een medewerker voldoet aan de Wet.
Met deze protocollen zijn de kaders van ziekte en verzuim duidelijk. De finesses zitten in de manier waarop dit wordt uitgevoerd. Het is dan bijzonder belangrijk dat uw arbodienst de flexibiliteit en het specialisme heeft om met uw manier van werken mee te bewegen. Smartwork Arbodienst heeft dit! Contactpersonen die uw branche kennen. Bedrijfsartsen die duidelijk communiceren.

cd Keuringen

 

Voor de verplichte Preventieve Keuringen en alle andere keuringen voor uzelf of uw medewerkers

tagorange Gecertificeerd

 

Alle medewerkers zijn gecertificeerd en/of (BIG) geregistreerd.
 

db Verzuimmelden

 

Klik hier om uw verzuimmeldingen
elektronisch door te geven.