Klachten

Wat te doen als u een klacht wilt indienen

Ondanks al onze voorzorgen kan het voorkomen dat u een klacht heeft over onze dienstverlening.

Wij hanteren hiervoor ons zogeheten ‘klachtenreglement” en het “klachtenformulier”.

Beide documenten kunt u downloaden door op bovenstaande onderdelen te klikken of door uw keuze te maken op onze pagina “downloads”.