Privacy

Uw gegevens goed beschermd

Als arbodienst hebben wij met persoonlijke en vertrouwelijke gegevens van u maken. Het is goed om te weten dat wij hier uiterst secuur mee om gaan.

Gesprekken naar aanleiding van verzuim of ziekte vallen onder het medisch beroepsgeheim. Deze gegevens worden nooit zonder uw toestemming met derden gedeeld. Wij hebben alleen de verplichting om de medische afdeling van UWV te voorzien van informatie over uw gezondheid als UWV in het kader van uw re-integratie actief in beeld komt en als UWV hier om vraagt. Wij stellen u dan altijd op de hoogte dat deze gegevens aan UWV worden toegestuurd en in de meeste gevallen vindt de verzending dan zelfs via uzelf plaats.

Het komt voor dat de bedrijfsarts uw medische gegevens wil/moet opvragen bij uw behandelaar of behandelaren. Dit gebeurt altijd pas nadat u hiertoe een machtiging voor akkoord hebt ondertekend.

Uw gegevens worden alleen digitaal in ons streng beveiligde Verzuimportal bewaard. Medische gegevens worden in dit systeem zelfs apart bewaard en opgeslagen.

Wij houden en conformeren ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Websitegegevens worden alleen voor eigen analyses gebruikt (websitebezoek, aantallen etc) maar gegevens worden niet opgeslagen en nooit met derden gedeeld.

In ons Privacystatement kunt u lezen hoe wij met gegevens omgaan.