Verzuimabonnementen. Wat is verstandig?

Het is voor werkgevers in Nederland verplicht om een basis arbocontract te hebben of een contract met een zelfstandig werkende bedrijfsarts. De vraag is alleen wat voor contract moet ik dan aan gaan?

Bij Smartwork werken we met arbo- of verzuimabonnementen. Deze zijn gebaseerd op de Wet verbetering Poortwachter en langs deze wet en onze bijbehorende protocollen begeleiden wij u en uw zieke werknemer door diens re-integratie.

Als werkgever/leidinggevende mag u natuurlijk van alles aan een werknemer vragen maar als het medische zaken en privacy raakt dan hoeft een werknemer eigenlijk geen antwoorden te geven. Sterker nog, u mag zelfs geen medische zaken noteren en bewaren. De bedrijfsarts en de arbodienst mogen dit wel en op basis hiervan stellen wij de diagnose aan de hand waarvan de re-integratie wordt vorm gegeven. Dit alles gebeurt volledig langs de wettelijke voorschriften van de Wet verbetering Poortwacht, de AVG, de Arbowet en de richtlijnen van het UWV.

Korte of lange termijn

Onder onze arbo- of verzuimabonnementen ligt een contract met de werkgever ten grondslag. U gaat in principe een contract aan voor 1 jaar of voor 3 jaar en wij vinden het natuurlijk fijn als u langer bij ons blijft.

Qua abonnementen overleggen wij altijd wat voor u handig en/of verstandig is. Enerzijds wordt dit bepaald aan de hand van het verzuim dat uw onderneming kenmerkt. Is dit meer korte of meer lange termijn georienteerd. Wij geven u dan advies voor het te kiezen abonnement. Anderzijds baseren wij ons advies ook op uw portemonnee. We proberen het altijd zo samen te stellen dat u niet teveel betaalt.

Basis abonnement of compleet abonnement

Bij onze abonnementen betaalt u het abonnement met een prijs per medewerker per jaar. In ons basis abonnement zitten minder verrichtingen op voorhand al in het abonnement al opgesloten en is dus goedkoper. Dit is meer gericht op bedrijven met kort verzuim. In het compleet abonnement zitten meer verrichtingen opgesloten en dit pakket is meer gericht op bedrijven met langer durend verzuim. De activiteiten die wij moeten uitvoeren maar die niet in het abonnement zitten berekenen wij op verrichtingenbasis, dus als er geen verzuim is heeft u geen aanvullende kosten. De verrichtingen factureren wij maandelijks achteraf. In onze abonnementen zitten ook vergoedingen voor gebruik van ons Verzuimportal en van onze bewaarplicht verdisconteerd.

Wilt u informatie over de abonnementen, klik dan <hier>