Visie

Voor werkgevers/ondernemers is arbo en verzuim niet altijd een prioriteit maar vaak een lastige kostenpost. "Dit is op zich wel te begrijpen vanuit het verleden", aldus directeur Eli Smit. "Immers, de traditionele arbodiensten traden met name op als controleurs en zijn vergeten zich positief te profileren. En ook nu nog altijd nemen de grote marktpartijen alleen maar meer afstand van de klant. Toch kan arbo en verzuimbegeleiding wel degelijk positief gebruikt worden door de kosten juist terug te dringen. En dat is niet onbelangrijk want op dit vlak liggen eigenlijk alles risico's en kosten bij de werkgever tegenwoordig.

Wij assisteren daarom met een meer integrale aanpak waarbij het belang van de klant echt centraal staat. Verzuim heeft namelijk direct effect op de loonkosten en de productiviteit van een medewerker. Daarnaast heeft hoog verzuim direct gevolgen voor de premie van de verzuimverzekering. Alle reden dus om er aandacht aan te besteden, maar.... dan wel goed!"

Bij Smartwork staan arbo en verzuim weliswaar centraal maar wel vanuit een integrale visie. Duurzame re-integratie en een preventieve instelling zijn hierbij belangrijk. Daarnaast besteden wij veel tijd en aandacht aan de communicatie met werkgever en werknemer.

Bovendien gaat onze begeleiding verder dan alleen het verzuim op zich. Zo is psychologische begeleiding beschikbaar en ook begeleiding van langdurig zieken naar bijvoorbeeld ander werk voeren we voor u uit. Het een staat vaak niet los van het ander en dan moet u centraal bij ons terecht kunnen. Zo weet u met wie u te maken heeft en wij kennen u. Korte lijnen, persoonlijke begeleiding, duidelijke taal en adviezen waarmee u uit de voeten kunt. Kortom, we zijn een onafhankelijke vraagbaak en vertrouwenspersoon in deze wereld van Wet- en regelgeving. Zit u met zaken als verzuimbegeleiding, (psychologische) interventies, wachtlijstbemiddeling, re-integreren, adviezen ten aanzien van het UWV, re-integratie 2e spoor, mediation, ontslagbegeleiding en outplacement 'in uw maag'. Geen nood. Wij staan gewoon voor u klaar!