WIA Casemanagement

Iedereen loopt een kans langdurig uit te vallen vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid. Of je nu achter een bureau werkt of hoog op de steigers in de bouw. Gelukkig overkomt dit het merendeel van werkend Nederland niet maar een klein percentage krijgt hier helaas wel mee te maken. De oorzaak hiervan hoeft niet eens altijd bij de persoon zelf te liggen (ziekte) maar kan ook veroorzaakt worden door een gebeurtenis buiten zijn/haar macht, bijvoorbeeld een ongeluk of een bedrijfsongeval.

Bij ziekte/arbeidsongeschiktheid moet de werkgever in ieder geval samen met de betreffende werknemer werken aan re-integratie gedurende de eerste twee ziektejaren. Terugkeer naar eigen werk staat hierbij voorop maar de kans is altijd aanwezig dat dit niet lukt en dat ook zoeken naar ander werk (buiten de huidge werkgever) niets oplevert. In dat geval zit er voor de betreffende medewerker niets ander op dan een WIA-uitkering aan te vragen. Het UWV zal hem/haar dan beoordelen en een arbeidsongeschiktheidsstatus toekennen. Hiermee houdt de verantwoordelijkheid van de werkgever echter niet op.

Eigen Risicodrager voor WIA/WGA? Dan WIA Casemanagement!

Welke rol en verantwoordelijkheid een werkgever na twee jaar ziekte van een werknemer nog op zich moet nemen hangt af van het feit of de werkgever Eigen Risicodrager voor de WIA/WGA is. In dat geval moet de werkgever de zieke werknemer ook na twee jaar ziekte actief blijven begeleiden. Op dat moment is het zeer handig als u gebruik maakt van onze WIA Casemanagement module. Bent u geen Eigen Risicodrager dan neemt UWV de begeleiding over na twee jaar.

In geval van Eigen Risicodragerschap WIA treedt, zodra UWV een arbeidsongeschiktheidsstatus heeft toegekend, het zogeheten WIA Casemanagement in werking. Dit is ingewikkelde materie en wordt bij Smartwork uitgevoerd door gecertificeerde en geregistreerde WIA Casemanagers. Enerzijds houdt dit in dat vanuit het WIA Casemanagement bijvoorbeeld bezwaar gemaakt kan worden tegen de beslissing van UWV (indien nodig). Anderzijds zal onze WIA-Casemanager de arbeidsongeschikte medewerker tijdens zijn/haar (WIA/WGA) uitkeringsstatus begeleiden om te zien of er in de loop van de tijd wellicht toch mogelijkheden voor werk zijn. Het kan ook zijn dat de medische situatie van een arbeidongeschikte (ex-)medewerker verbetert of verslechtert en dan kan de WIA-Casemanager om een herkeuring en een ander arbeidsongeschiktheidspercentage vragen bij UWV.

Bij Eigen Risicidragerschap WIA blijft de werkgever ook na de WIA beslissing van UWV (mede) verantwoordelijk voor de re-integratie van zijn/haar (ex-)medewerker. Deze periode duurt zelfs 10 jaar.

WIA Casemanagement is niet in het Poortwachter verzuimabonnement opgenomen maar is een aparte module. De werkgever heeft de keuze om deze module af te nemen bij Smartwork Arbodienst of niet. Deze module wordt apart geoffreerd.