Ziekteverzuim

Blije en lachende medewerkers dat is wat ieder bedrijf wel wil zien. Toch is dit niet altijd voor iedereen de realiteit en zijn medewerkers ook weleens ziek. Meestal kort maar soms ook weleens lang of misschien zelfs wel voor 2 jaar. Gelukkig komt dat laatste niet zo heel vaak voor. Kort- en langdurend ziekteverzuim komt wel vaker voor en vrijwel iedere werkgever heeft daar wel mee te maken.

Opvallend is wel dat het gemiddelde verzuimpercentage gemeten over heel Nederland de laatste 5 jaar ieder jaar toeneemt. Was het in 2016 nog 3,5% inmiddels was het in 2020 al 4,7% gemiddeld. Daarnaast is het opvallend dat de stijging met name wordt veroorzaakt door de grote ondernemingen en instanties en dat ook bepaalde branches stevig bijdragen aan de stijging. Bedrijven met 1 tot 10 medewerkers zaten in 2020 op gemiddeld 2,8% en bedrijven met 10-100 werkzame personen op 4,4% verzuim. Bedrijven en instanties met meer dan 100 werknemers zitten vrijwel structureel boven de 5 a 6% ziekteverzuim.

Corona

In 2020 werden we compleet verrast door de pandemie genaamd Corona oftewel COVID-19. Dit heeft natuurlijk bijgedragen aan de stijging van de ziekteverzuimcijfers van 2020. Heel veel kort verzuim maar opvallend genoeg ook veel langdurend verzuim als gevolg van de gezondheidsschade die Corona (Long Covid) bij veel mensen heeft aangericht. Corona heeft dus tot een stijging van het ziekteverzuim geleid maar de stijgende tendens die al zichtbaar was zonder Corona zou zich ook hebben voortgezet. Als gevolg van de zeer besmettelijke Omikron-variant heeft Corona eind 2021 overigens geleid tot bijna een verdubbeling van het korte verzuim.

Kwalitatieve arbodienst met integrale dienstverlening

Smartwork Arbodienst is een moderne arbodienst waarbij kwaliteit, kennis en aandacht hoog in het vaandel staan. Ons uitgangspunt is toch altijd om mensen te behandelen zoals je zelf ook behandeld wilt worden. Op enkele uitzonderingen na kiest niemand er voor om vrijwillig ziek te zijn en het gaat per slot van rekening om mensen. Onze medewerkers nemen een onafhankelijke en objectieve houding aan waardoor we er voor de werkgever en voor de werknemers kunnen zijn. Dit betekent dat we sturen op duurzaam herstel. Houdt dit dan in dat we een softe aanpak hanteren? Zeker niet. We zijn waar nodig streng, duidelijk en rechtvaardig zowel naar de werkgever als de werknemer.